دوست کسب و کارهای رو به رشد

خرید باید ساده باشه

هر مرحله اضافی می تونه مشتری رو از خرید منصرف کنهتو خیلی از سایت هایی که سازنده به تجربه خرید توجهی نداشته، برای خرید با هفت خوان مواجه میشیمما جای مشتری نشستیم و تک تک قدم ها رو بهینه کردیم. اصطلاح این کار طراحی UX است که در فارسی تجربه کاربری بهش میگیم. به عنوان […]